1
    1
    თქვენი კალათა
    ხმალთევზა დანა
    ხმალთევზა დანა
    1 X 60.00  = 60.00